การประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2561

การประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ

ครั้งที่ 3/2561

สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 14.00 – 17.00 . 

ณ ห้องประชุม Board room 5 ชั้น โซน ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์