กลุ่ม Lip

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด

หจก. กิมฮงเส็ง

กลุ่ม Lip

บริษัท วี.พี. สตีล แอนด์ ไวร์เมช จำกัด

บริษัท ไทยเมทอล อิมปอร์ต จำกัด

บริษัท เดอะ สตีล คัตเตอร์ จำกัด

บริษัท เดอะ สตีล คัตเตอร์ จำกัด

บริษัท ที-วัน สตีล โปรดักส์ จำกัด

บริษัท ที-วัน สตีล โปรดักส์ จำกัด

บริษัท เอเซียเมทัล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็มไพร์ สตีล จำกัด

บริษัท เอ็มไพร์ สตีล จำกัด

บริษัท ลาภทวีผล จำกัด

บริษัท ลาภทวีผล จำกัด

บริษัท ยูนิไพพ์อินดัสทรี จำกัด

บริษัท ยูนิไพพ์อินดัสทรี จำกัด

บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน)

บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท มิตรสตีล จำกัด

บริษัท เดอะสตีล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอส.ซี.พี. ไพพ์ แอนด์ สตีล อินดัสตรี้ จำกัด

บริษัท ที. แสตนดาร์ด สตีล จำกัด

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด

บริษัท เมทัลลิค สตีล เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท ศุภกิจ โปรดักส์ จำกัด

บริษัท บี.เอส. เมทัล จำกัด